Lena Franzén

Stabschef och verksamhetscontroller, Invånartjänster, Stockholms Läns Landsting