Magnus Kolsjö

Magnus Kolsjö, PwC.
Länk Twitter.

 

”Nationella vägledande principer för arbetet med öppna data”
Läs mer här

 

”PANELSAMTAL: Hur arbetar vi med öppna data i framtiden?”
Läs mer här