Mårten Janerud

Uppföljning av arbetet med nyttorealisering, E-delegationen.

 

”Så tar du hem nyttan med e-förvaltning”
Läs mer här