Pelle Tornell

Efter 20 år i näringslivet på olika chefs- och styrelsepositioner bestämde sig Pelle Tornell 2008 för att satsa på en heltidskarriär som föreläsare, underhållare och författare. Pelle är idag en av Sveriges mest anlitade föredragshållare inom beslutsfattande. I februari 2011 kom hans första bok ”Bestäm dig” ut på Bokförlaget Forum.

Pelle Tornell är civilekonom från Uppsala Universitet och har en MBA från Insead i Frankrike. Pelle inledde sin karriär som assistent till koncernledningen på Kinnevik med Jan Stenbeck i spetsen. Därefter följde ett par år som investment manager på Robert Weils Proventus innan han tillsammans med studiekompisen Jonas Ryberg startade Levande Böcker.

Fem år efter grundandet börsintroducerades Levande Böcker koncernen under det nya namnet namnet Enlight Interactive. Under perioden 2002 till 2007 var Pelle framförallt verksam som riskkapitalist och som VD/delägare i tillväxtbolag.