Graham Colclough

Graham Colclough

Corporate vice president, Capgemini.
Länk: LinkedIn, Twitter.

 

”INTERNATIONELL UTBLICK: Smartare städer för framtiden”
Läs mer här

Janne Elvelid

Janne Elvelid

Analytiker, Digitaliseringskommissionen.
Länk: LinkedIn, Twitter.

 

”Det svenska e-samhället bäst i världen
– Eller?”

Läs mer här

Erik Blix

Erik Blix

Erik är en svensk journalist, programledare, satiriker, professionell moderator, konferencier och skådespelare.
Länk: LinkedIn, Twitter.

Gunilla Dyrhage Cederqvist

Gunilla Dyrhage Cederqvist

Verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan och vinnare av eDiamond Award 2012.
Länk: LinkedIn.


”Vägen till den digitala myndigheten”

Läs mer här

Fia Ewald

Fia Ewald

Senior Advisor, Enheten för samhälletsinformationssäkerhet,MSB.

 

”Farorna med e-samhället – Hur stora är riskerna med våra nya e-tjänster?”
Läs mer här

Pär Nygårds

Pär Nygårds

Näringspolitisk expert med ansvar för öppna data, internet, IT & Telekomföretagen och medlem i Rådet för öppna data.
Länk: Linkedin, Twitter.

 

”PANELSAMTAL: Hur arbetar vi med öppna data i framtiden?”
Läs mer här

 

”DEBATT: Nya Dataskyddsförordningen”
Läs mer här

Göran Gräslund

Göran Gräslund

Regeringens särskilda utredare och fd Generaldirektör, Datainspektionen.

 

”PANELSAMTAL: Hur arbetar vi med öppna data i framtiden?”
Läs mer här

Alexander Bard

Alexander Bard

Artist och författare till böcker som “Nätokraterna” och “Kroppsmaskinerna”.
Länk: Twitter.

 

”Framtidsspaning med Alexander Bard”
Läs mer här

Magnus Kolsjö

Magnus Kolsjö

Magnus Kolsjö, PwC.
Länk Twitter.

 

”Nationella vägledande principer för arbetet med öppna data”
Läs mer här

 

”PANELSAMTAL: Hur arbetar vi med öppna data i framtiden?”
Läs mer här

Staffan Ingvarsson

Staffan Ingvarsson

Biträdande stadsdirektör Stockholms stad.
Länk: Twitter.

 

”Nationella vägledande principer för arbetet med öppna data”
Läs mer här

Johan Bålman

Jurist, E-delegationen.
Länk: Twitter.

 

 

Per Furberg

Per Furberg

Advokat, Setterwalls.

 

”Använd färdiga juridiska lösningar när du utvecklar e-tjänster”
Läs mer här

Daniel Akenine

Daniel Akenine

Nationell Teknikchef, Microsoft och ordförande för Sveriges IT-arkitekter.
Länk: LinkedIn.

 

”PANELSAMTAL: Perspektiv på öppen källkod och öppna standarder”
Läs mer här

Otto Sjöberg

Otto Sjöberg

VD, Media(r)evolution och tidigare chefredaktör på Expressen besvarar frågan om mobiliteten har kommit för att stanna.
Länk: LinkedIn.

 

”Mobiliteten har kommit för att stanna!”
Läs mer här

Vasilis Koulolias

Vasilis Koulolias

Director eGovlab, Dept. of Computer and Systems Sciences, Stockholm University.
Länk: LinkedIn.

 

”eGovlab – Tillsammans för framtidens e-förvaltning”
Läs mer här

Mårten Janerud

Mårten Janerud

Uppföljning av arbetet med nyttorealisering, E-delegationen.

 

”Så tar du hem nyttan med e-förvaltning”
Läs mer här

Björn Lundell

Björn Lundell

Ph.D., Högskolan i Skövde och ordförande, Open Source Sweden.

 

”PANELSAMTAL: Perspektiv på öppen källkod och öppna standarder”
Läs mer här

Daniel Melin

Daniel Melin

IT-upphandlare, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Länk: LinkedIn.

 

”PANELSAMTAL: Perspektiv på öppen källkod och öppna standarder”
Läs mer här

Magnus Enzell

Ämnesråd, Näringsdepartementet.

 

”Digitala agendan i framtiden
Läs mer här

Bitte Henriksson

Bitte Henriksson

Utvecklingsledare och programansvarig för Barn- och utbildningsförvaltningens strategier för digitalt lärande, Västerås Stad.

Karita Reijonsaari

Karita Reijonsaari

Expert på e-hälsa och m-hälsa, PwC.

 

”INTERNATIONELL UTBLICK: m-Hälsa en ny vardag inom vården?”
Läs mer här

Marie-Louise Ulfward

Marie-Louise Ulfward

Bankjurist/Senior Legal Adviser, Swedish Bankers.

 

”DEBATT: Nya Dataskyddsförordningen”
Läs mer här

Anders Flodström

Anders Flodström

Ordförande, Dataföreningen.

Anders Nyström

Anders Nyström

Utredare, Ekonomistyrningsverket.

Anette Holm

Anette Holm

IT-direktör, Stockholms stad.

Arvid Welin

Arvid Welin

Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University.

Björn Jordell

Björn Jordell

Riksarkivarie, Riksarkivet.

Dan Svanbom

Dan Svanbom

Förstelärare och IKT-mentor, Västerås stads skolverksamheter.

David Frydlinger

David Frydlinger

Advokat, Advokatfirman Lindahl.

David är ansvarig för Lindahls TMT-grupp (kompetenserna inom telekom, teknik, IT och media) i Stockholm och rankas som en av Svergies ledande inom detta område av rankinginstituten Chambers & Partners och Legal 500.

David ansvarar även för Lindahls grupp för Strategiska Kontrakt i Stockholm.

David har omfattande erfarenhet av att arbeta med komplexa outsourcingavtal och IT-avtal inklusive avtal om cloud computing och mjukvara, personuppgiftsfrågor, internetjuridiska frågor och frågor om sociala medier. David är också ITIL-certifierad.

David har vidare omfattande erfarenhet inom telekomområdet och arbetar med telekomregulatoriska frågor,  samtrafikavtal, service provider- och MVNO-avtal, avtal om mobila betalningar och mobila innehållstjänster och övriga avtal inom telekomsektorn.

David är också författare till boken ”Det affärsjuridiska hantverket – arbetet innanför avtalsfrihetens gränser”.

Erik Andersson

Erik Andersson

CEO, ITAMacademy.

Certifierad IT Asset Manager och ägare, utbildare och konsult inom IT Asset Management. Har tillräckligt många år inom IT-branschen bakom sig för att förstå att det aldrig blir färdigt. Arbetat i ett antal ledande roller inom IT i Sverige, Norden, UK och Asia&Pacific. Till slut konstaterat att alltför få i Norden insett värdet av ITAM, inte bara för IT-funktionen utan för hela organisationen.

Erika Bellander

Erika Bellander

VD, Winning Flows/Bellwox AB.

Eva Ekelund

Eva Ekelund

Trainee, Karios Future och Nätverksledare e-legitimation, Dataföreningen.

Eva Ekenberg

Eva Ekenberg

Kanslichef, E-legitimationsnämnden.

Eva Wessling

Eva Wessling

Chef, Ledningsstöd, Lantmäteriet.

Freddie Larsson

Freddie Larsson

Författare och Ledarskapscoach.

”När jag kastades ut i mitt chefskap, ny som chef och som ledare för en stor organisation i kris, hade jag ingen aning om ifall jag skulle klara av min uppgift. Men på något sätt gick det! Med mod, en massa inspiration och en vilja att lyckas kan man klara även de mest utmanande situationer.”

Gabriel Svedberg

Gabriel Svedberg

Advokat, Advokatfirman Lindahl.

Gabriel har mångårig erfarenhet av internationella företagsöverlåtelser och outsourcing-affärer samt svensk och internationell avtalsrätt med särskild inriktning på IT-avtal. Han har även bred erfarenhet av bolagsrätt samt corporate governance och corporate social responsibility-frågeställningar.

Göran Francke

Göran Francke

VD, Ifi, Institutet för Informationsteknologi.

Göran har en lång och bred erfarenhet från IT-industrin, där han arbetat både på kund- och leverantörssidan. Han har varit verksam som utvecklingschef på WM-data och som IT-chef med stigande ansvar på Posten, Pharmacia & Upjohn och Vin & Sprit. På det sistnämnda företaget var han CIO under fem år i början av 2000-talet. Under de senaste åren har Göran varit vice VD på HumaNova samt bedrivit konsultverksamhet genom eget bolag. 2012 tillträdde Göran som ny verkställande direktör på Ifi, där han även håller föredrag.

Henrik Willquist

Henrik Willquist

Advokat, Advokatfirman Lindahl.

Henrik är specialiserad inom avtalsrätt, tvistelösning och processer samt offentlig upphandling. Han har omfattande rutin av såväl domstols- som skiljeförfaranden och företräder löpande både beställar- och leverantörssidan i upphandlingsfrågor. Flera av Henriks ärenden har rört ansvar för finansiell rådgivning och Henrik har därför stor erfarenhet av s.k. rådgivaransvar. Henrik är medlem i Lindahls kompetensgrupper för tvistelösning och processer samt offentlig upphandling. Vidare är Henrik engagerad i Skiljedomsföreningen i Södra Sverige och Skiljedomsföreningen för yngre jurister.

Henrik är också en av författarna till ”Lagen om offentlig upphandling – en kommentar”.

Herbert Leitold

Herbert Leitold

Secure Information Technology Center, Austria.

Jesper Ritsmer Stormholt

jesper
Nordiskt ansvarig för Google for Work

Ingela Alverfors

Ingela Alverfors

Jurist, Datainspektionen.

Pelle Tornell

Efter 20 år i näringslivet på olika chefs- och styrelsepositioner bestämde sig Pelle Tornell 2008 för att satsa på en heltidskarriär som föreläsare, underhållare och författare. Pelle är idag en av Sveriges mest anlitade föredragshållare inom beslutsfattande. I februari 2011 kom hans första bok ”Bestäm dig” ut på Bokförlaget Forum.

Pelle Tornell är civilekonom från Uppsala Universitet och har en MBA från Insead i Frankrike. Pelle inledde sin karriär som assistent till koncernledningen på Kinnevik med Jan Stenbeck i spetsen. Därefter följde ett par år som investment manager på Robert Weils Proventus innan han tillsammans med studiekompisen Jonas Ryberg startade Levande Böcker.

Fem år efter grundandet börsintroducerades Levande Böcker koncernen under det nya namnet namnet Enlight Interactive. Under perioden 2002 till 2007 var Pelle framförallt verksam som riskkapitalist och som VD/delägare i tillväxtbolag.

Johan Kusoffsky

Johan Kusoffsky

Affärsområdeschef, Stratsys.

Jussi Karlgren

Jussi Karlgren

Forskare, Gavagai och Adjungerad professor i språkteknologi, KTH.

Karin Bredenberg

Karin Bredenberg

Ansvarig för det fortsatta FGS-arbetet på Riksarkivet.

Katrin Falk

Katrin Falk

Samordnare, Geodatasekretariatet på Lantmäteriet.

Lars Arrhed

Advokat, Advokatfirman Lindahl.

Lars arbetar inom området allmän affärsjuridik och har fördjupat sig inom både TIME (telekom, IT, media och underhållning) och entreprenad- och fastighetsrätt. Under notarietjänstgöringen läste han masterstudier inom programmet ”European Intellectual Property Law” vid Stockholms universitet.

Lars har en tidigare karriär som verksamhetsledare inom mediabranschen i Sverige och Norge. Han har arbetat för Svenska Förläggareföreningen med förlagsjuridiska frågor och i övrigt med klienter inom underhållningsbranschen och IT-branschen. Han arbetar kontinuerligt med entreprenadtvister och fastighetstransaktioner och har under de sista åren arbetat med orientering mot nya samarbetsformer för projektstyrda leveranser inom både entreprenadområdet och IT-branschen. Lars är även med i Lindahls kompetensgrupp för offentlig upphandling.

Lars är också medförfattare till ”Lagen om offentlig upphandling – en kommentar”.

Lennart Wittberg

Lennart Wittberg

Utvecklingsstrateg, Skatteverket.

Magnus Bergström

Magnus Bergström

IT-säkerhetsexpert, Datainspektionen.

Matilda Sörell

Matilda Sörell

Informationssamordnare, Lantmäteriet.

Mikael Lagergren

Mikael Lagergren

IT-direktör, Västerås stad.

Petra Löfgren

Petra Löfgren

Controller, Lantmäteriet.

Rasmus Ländström

Rasmus Ländström

Verksamhetsutvecklare, Trollhättans stad.

Stig Fjeldheim

Stig Fjeldheim

Projektledare, Upplands Väsby kommun.

Susanne Walldén

Susanne Walldén

IT-chef, Statens Fastighetsverk.

Svante Lundqvist

Svante Lundqvist

Dataföreningen.

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Generaldirektör, Statens Servicecenter.

Troels Hansen

Troels Hansen

Chef för Affärsutveckling Mail&Communication på PostNord.

Yih-Jeou Wang

Head of International Co-operation, Digitaliseringsstyrelsen, Denmark.

Tomas Wennersten

Tomas Wennersten

IT-chef, Trollhättans stad.

Per Hellqvist

Per Hellqvist

Symantec.

Niklas Fyhr

Niklas Fyhr

Näringspolitisk expert, IT & Telekomföretagen.

Lennart Jonasson

Lennart Jonasson

Huvudansvarig för utredningen ”Förutsättningar för digital samverkan – Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan”, samt konsult och tidigare Stadsdirektör, Nacka.

Annika Bränström

Annika Bränström

Ordförande, E-delegationen samt Generaldirektör, Bolagsverket.

Gisela Rempel

Gisela Rempel

CIO of the Province of Manitoba, Canada.

Gisela has a wide and diverse background as a senior government leader leading several key service and IT initiatives in a jurisdiction recognized for its innovative approaches to IT problems in a jurisdiction challenged by fiscal constraints and enormous geography.

Gisela’s experience as a senior official with responsibility for modernization of social and human services, has brought a relatively unique perspective to role of CIO.

Karin Adelsköld

Karin Adelsköld är ståuppkomiker, programledare, författare, teknikexpert och bloggare. Karin är återkommande i SVTs nyhetspanel, P3 Browsers panel och driver teknikbloggen Lilla gumman. 2011 utsågs hon till Årets kvinnliga komiker vid Svenska Stand up-galan. 2012 satte Internetworld henne överst på listan över 62 kreativa personer att hålla koll på i det digitala Sverige.

Michael Lindberg

Michael Lindberg

Executive partner och ansvarig för att ge råd till IT-ansvariga på Nordens största företag och organisationer, Gartner.

Darren Brothers

Darren Brothers

A/Executive Director of Application Development and Support Business Transformation and Technology.

Margarida Abecasis

Margarida Abecasis

Head of the Unit “Interoperability solutions for European Public administrations” at DG Informatics of the European Commission

Cathrine Lippert

Cathrine Lippert

International Adviser in the Director-General’s Secretariat.

Leisa Reichelt

Leisa Reichelt
Head of User Research, UK Government Digital Service

Mehmet Kaplan

Bostads och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan Näringsdepar
IT-minister (MP)

Anders Nyström

Anders Nyström
Regeringskansliet, Näringsdepartementet

David Loid

Style: "Daylight pop plus"
Retorikexpert

Johan Magnusson

johan_magnussonBW
Forskare, Göteborgs universitet och Institutionen för Tillämpad IT, Chalmers

Daniel Forslund

Skarpnäcks SDF proträtt. Daniel Forslund.
Landstingsråd, Folkpartiet i Stockholms läns landsting

Ann-Mari Fineman

Vinnova
Enhetschef IT-användning och tjänster, VINNOVA

Susanne Ringström

susanne_ringstrom_rosa
Susanne Ringström, Openlab

Bodil Dreyer Rønning

Bodil Dreyer
Chef för Trafikant och fordonsavdelningen, Statens Vegvesen, Norge

Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Eva-Lotta
VD, SKL Kommentus

Henrik Karlsson


Ordförande, Sveriges Offentliga inköpare, samt Upphandlingschef, Helsingborgs stad

Egil Nylén


Upphandlingschef, Umeå kommun

Lars Niia


Upphandlingsansvarig, Acando Consulting

Fredrik Rehnström

Fredrik Rehnström

Vice VD, Rote Consulting.

 

Andreas Häglund

Foto: Drago Prvulovic/MalmöBild AB    2014-10-22
Sales Director National Security, Advenica

Jan A Svensson

Jan A Svensson 20150512
Informationssäkerhetschef, Göteborgs Stad

Ulf Bengtsson

Ulf_2
Riksrevisor, Riksrevisionen

Anneli Hagdahl

Anneli_Hagdahl
Näringsdepartementet

Maria Björk

Maria Björk Fujitsu
Fujitsu

Mikael Ek


VD, Svenska Stadsnätsföreningen

Gunilla Kindstrand

Gunilla Kindstrand
Kulturchef, Mittmedia

Fredrik Eriksson

Fredrik Eriksson Linköpings kommun

 

 

 

 

 

 

 

IT-strateg, Linköpings kommun

Karin Ahl


Styrelseordförande Svenska Stadsnätsföreningen

Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg
Sektionschef för Center för e-samhället, Sveriges Kommuner och Landsting

Anna Lönnerberg

_MG_3006.jpg
Anna Lönnerberg, Upphandlingsjurist, Sentensia

Emil Källström

Emil Källström

Ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet

Martin Völcker

Utredare på Effektiv styrning och administration, Ekonomistyrningsverket

Anna Lipkin

Anna Lipkin
Tf Enhetschef, Upphandlingsmyndigheten

Kim Nordlander

Chef, Invånartjänster, Stockholms läns landsting

Lena Franzén

Stabschef och verksamhetscontroller, Invånartjänster, Stockholms Läns Landsting